CHPT 2023 – Poniky-Ponická Lehôtka

Po dvojročnej prestávke usporiadala v dňoch 23. – 26.03.2023 OPK Banská Bystrica v spolupráci s Poľovným združením Bukovina Poniky a obcou Poniky – Ponická Lehôtka chovateľskú prehliadku trofejí za poľovnícku sezónu 2022/2023, ktorá sa tešila...