Memoriál Milana Terema 2023

Dňa 28.05.2023 OPK B. Bystrica a OkO SPZ B. Bystrica usporiadali na strelnici v Priechode 20. ročník Memoriálu Milana Terema, na ktorom sa zúčastnilo 21 strelcov. Strelecký pretek prebiehal podľa Streleckého poriadku SPK. Odmenení boli: prvý piati strelci z...