PZ Torysa Medzibrod

Dňa 23.04.2022 sa PZ TORYSA MEDZIBROD zapojilo do projektu ČISTÝ REVÍR = ČISTÁ PRÍRODA a členovia zbierali odpad vyhodený v prírode. V rámci projektu Ing. Vladimír Haviar zapojil aj deti z krúžku zo Základnej školy v Medzibrode (ročník 1 – 4). Vyzbieralo sa cca...

PZ Chochuľa Hrochoť

Dňa 23.04.2022 sa uskutočnilo stretnutie poľovníkov a občanov pred obecným úradom, následné rozdelenie jednotlivých lokalít a zbieranie odpadkov v okolí obce poľovného revíru. Umiestnenie odpadkov na obecnom úrade a následné ukončenie akcie poľovníckym guľášom a...

PZ Badín

Dňa 14.5.2022 uskutočnilo SPZ ZO PZ Badín akciu Čistý revír=čistá príroda. Zúčastnilo sa ho 39 ľudí, z toho členov PZ 22 a 17 nečlenov. Zúčastnili sa aj dvaja členovia Zásahového tímu medveďa hnedého-juh, ktorých sme prizvali nakoľko v blízkosti obce Badín došlo k...