PZ Bukovina Poniky 2024

Členovia PZ Bukovina Poniky spolu so žiakmi ZŠ Poniky sa zapojili do výzvy čistý revír = čistá príroda a vyzbierali viac než 20 vriec drobného odpadu a iný nadrozmerný odpad z vodného toku Vladárka. Všetkým zúčastneným ďakujeme.

PZ Badín 2024

Akcia čistý revír = čistá príroda bola v našom poľovnom združení Badín v poradí tretím ročníkom so zameraním sa na zber odpadu v našom poľovnom revíri. Akcie sa rok čo rok zúčastňuje väčšie a väčšie množstvo ľudí a tešíme sa popularite...

PZ Rúbane Ľubietová – KMPPP 2024

Krúžok mladých priateľov prírody a poľovníctva, ktorý funguje pri poľovnom združení Ľubietová už vyše 20 rokov, sa aj tento rok zapojilo do kampane „Čistý revír = čistá príroda“. V predošlých rokoch zbierali počas vychádzok v rámci krúžku a spoznávania prírody odpad...

PZ Čerín

V sobotu 20.5.2023 zorganizovalo Poľovnícke združenie Čerín v spolupráci s obecným zastupiteľstvom a obecným úradom dobrovoľnú brigádu na vyčistenie okolia čerínskeho potoku a priľahlého okolia obce. Do výzvy sa zapojili aj obce Oravce, Dúbravica a Sebedín. Viac ako...

PZ Žiare Selce 2023

Dňa 15.04.2023 zorganizovalo PZ Žiare Selce v spolupráci s OU Selce, Urbariátom Selce a Lesy SR akciu Čistý revír = Čistá príroda, ktorej sa zúčastnilo približne 70 ľudí z radov poľovníkov a nepoľovníckej verejnosti. Napriek neistému počasiu sa podarilo z prírody...

PZ Torysa Medzibrod – KMPPP 2023

Dňa 12.05.2023 sa PZ Torysa Medzibrod druhý krát tento rok zapojila do akcie „Čistý revír = čistá príroda“ a to prostredníctvom najmenších členov KMPPP pod vedením Ing. Vladimíra Haviara. Deťúrence s pomocou dvoch dospelých vyzbierali 400 kg odpadu a akciu ukončili...