PZ Čerín

V sobotu 20.5.2023 zorganizovalo Poľovnícke združenie Čerín v spolupráci s obecným zastupiteľstvom a obecným úradom dobrovoľnú brigádu na vyčistenie okolia čerínskeho potoku a priľahlého okolia obce. Do výzvy sa zapojili aj obce Oravce, Dúbravica a Sebedín. Viac ako...

PZ Žiare Selce 2023

Dňa 15.04.2023 zorganizovalo PZ Žiare Selce v spolupráci s OU Selce, Urbariátom Selce a Lesy SR akciu Čistý revír = Čistá príroda, ktorej sa zúčastnilo približne 70 ľudí z radov poľovníkov a nepoľovníckej verejnosti. Napriek neistému počasiu sa podarilo z prírody...

PZ Torysa Medzibrod – KMPPP 2023

Dňa 12.05.2023 sa PZ Torysa Medzibrod druhý krát tento rok zapojila do akcie „Čistý revír = čistá príroda“ a to prostredníctvom najmenších členov KMPPP pod vedením Ing. Vladimíra Haviara. Deťúrence s pomocou dvoch dospelých vyzbierali 400 kg odpadu a akciu ukončili...

PZ Torysa Medzibrod 2023

Dňa 30. 4. 2023 sa členovia PZ TORYSA MEDZIBROD opätovne zapojili do akcie Čistý revír = Čistá príroda. Členovia sa rozdelili do katastrov obcí Hiadeľ, Lučatín a  Medzibrod a zbierali odpad a zbytky oplotenia lesného porastu. Po dohode so starostami uvedených obcí bol...

PZ Chochuľa Hrochoť 2023

Dňa 15.04.2023 zorganizovalo PZ Chochuľa Hrochoť akciu Čistý revír = Čistá príroda ktorej sa zúčastnili vo väčšej miere poľovníci a občania obce Hrochoť v počte 24 členov PZ a 9 občanov obce. Vyzbierali sme približne 8 ton rôzneho odpadu, ktorý nepatrí do revíru....

PZ Badín 2023

Dňa 15.4.2023 naše PZ Badín zorganizovalo akciu Čistý revír = Čistá príroda, ktorej sa zúčastnilo 40 dospelých a 10 deti ako členov PZ, tak aj priaznivcov čistého lesa z nepoľovníckej verejnosti. Upriamili sme sa na najviac atakované lokality nášho PZ a boli sme...