Memoriál Milana Terema 2024

máj 31, 2023 Dňa 26.05.2024 OPK B. Bystrica a OkO SPZ B. Bystrica usporiadali na strelnici v Priechode 21. ročník Memoriálu Milana Terema, na ktorom sa zúčastnilo rekordných 45 strelcov. Strelecký pretek prebiehal podľa Streleckého poriadku SPK. Odmenení boli: prvý...

Memoriál Milana Rakytu 2024

Dňa 25.05.2024 OPK B. Bystrica a OkO SPZ B. Bystrica usporiadali na strelnici v Priechode jubilejný 10. ročník Memoriálu Milana Rakytu, na ktorom sa zúčastnilo 16 strelcov. Strelecký pretek prebiehal podľa Streleckého poriadku SPK. Najlepšie výsledky v tomto roku...

OZNAM – Strelnica Priechod

OkO SPZ BB oznamuje, že z dôvodu procesných zmien a rekonštrukcie Streleckého areálu OkO SPZ BB v obci Priechod bude strelnica fungovať v obmedzenom režime. Ohľadom jej použitia kontaktujte Mgr. Matúša Nosála – 0915 248 302. Znovuotvorenie a spustenie...

MALÝ HUBERTOVSKÝ DEŇ 2024

Pri príležitosti Medzinárodného DŇA DETÍ a zároveň JÚNU mesiaca poľovníctva by sme Vás všetkých chceli pozvať na MALÝ HUBERTOVSKÝ DEŇ v obci Ľubietová.  Poľovnícke združenie Ľubietová v spolupráci s Obvodnou poľovníckou komorou Banská Bystrica a obcami Ľubietová,...

VÝSLEDKY – MO M400 a OS40 2024

Obvodná poľovnícka komora Banská Bystrica v spolupráci so Slovenským poľovníckym zväzom, okresnou organizáciou Banská Bystrica, usporiadali dňa 04.05.2024 v Streleckom areály Priechod Majstrovstvá okresu v streľbe M 400 a OS 40. Na malokalibrovej M...

PZ Bukovina Poniky 2024

Členovia PZ Bukovina Poniky spolu so žiakmi ZŠ Poniky sa zapojili do výzvy čistý revír = čistá príroda a vyzbierali viac než 20 vriec drobného odpadu a iný nadrozmerný odpad z vodného toku Vladárka. Všetkým zúčastneným ďakujeme.