Memoriál Milana Terema 2023

Dňa 28.05.2023 OPK B. Bystrica a OkO SPZ B. Bystrica usporiadali na strelnici v Priechode 20. ročník Memoriálu Milana Terema, na ktorom sa zúčastnilo 21 strelcov. Strelecký pretek prebiehal podľa Streleckého poriadku SPK. Odmenení boli: prvý piati strelci z...

Memoriál Milana Rakytu 2023

Dňa 27.05.2023 OPK B. Bystrica a OkO SPZ B. Bystrica usporiadali na strelnici v Priechode 9. ročník Memoriálu Milana Rakytu, na ktorom sa zúčastnilo 19 strelcov. Strelecký pretek prebiehal podľa Streleckého poriadku SPK. Najlepšie výsledky v tomto roku v streľbe...

MO M 400 a OS 40 2023

Obvodná poľovnícka komora Banská Bystrica v spolupráci so Slovenským poľovníckym zväzom, okresnou organizáciou Banská Bystrica, usporiadali dňa 13.05.2023 v Streleckom areály Priechod Majstrovstvá okresu v streľbe M 400 a OS 40. V tento deň absolvovali svoj prvý...

Memoriál Milana Terema 2022

Dňa 26.06.2022 OPK B. Bystrica a OkO SPZ B. Bystrica v spolupráci so synom pána Terema, usporiadali na strelnici v Priechode 19. ročník Memoriálu Milana Terema, na ktorom sa zúčastnilo 21 strelcov. Strelecký pretek prebiehal podľa Streleckého poriadku...

Memoriál Milana Rakytu 2022

Dňa 25.06.2022 OPK B. Bystrica a OkO SPZ B. Bystrica v spolupráci s dcérou a vnukom pána Rakytu, usporiadali na strelnici v Priechode 8. ročník Memoriálu Milana Rakytu, na ktorom sa zúčastnilo 13 strelcov. Strelecký pretek prebiehal podľa...

OM OS40 a M400 2022

Obvodná poľovnícka komora Banská Bystrica v spolupráci so Slovenským poľovníckym zväzom, okresnou organizáciou Banská Bystrica, usporiadali dňa 14.05.2022 v Streleckom areály Priechod Okresné majstrovstvá v streľbe M400 a OS40. Najlepšie výsledky...