Pri príležitosti DŇA DETÍ a zároveň aj JÚNU mesiaca poľovníctva, by sme Vás všetkých chceli pozvať na MALÝ HUBERTOVSKÝ DEŇ v obci Ľubietová. Poľovnícke združenie Ľubietová v spolupráci s Obvodnou poľovníckou komorou Banská Bystrica a obcami Ľubietová, Strelníky a Povrazník si pre vás pripravili lesnú pedagogiku ( rozoznávanie zvukov a stôp zveri, poznávanie stromov a mnohé iné), ukážky sokoliarstva, chodenie na chodúľoch, streľbu zo vzduchovky,  sladké odmeny a po úspešnom zdolaní úloh bude aj opekačka. 

Zoberte svoje deti a príďte trochu inak stráviť sobotu 03.06.2023 do obecného parku v Ľubietovej.

Tešíme sa na Vás! 

PLAGÁT