Krúžok mladých priateľov prírody a poľovníctva, ktorý funguje pri poľovnom združení Ľubietová už vyše 20 rokov, sa aj tento rok zapojilo do kampane „Čistý revír = čistá príroda“. V predošlých rokoch zbierali počas vychádzok v rámci krúžku a spoznávania prírody odpad pravidelne v malom množstve. Dňa 20.3.2024 15 detí so svojim vedúcim Ing. Jánom Dobošom, vyzbierali 350 kg odpadu v revíri Rúbane Ľubietová počas doby trvania krúžku. Mali veľkú radosť, že pomohli prírode, zvieratám ale aj sebe a svojmu okoliu. Deťom patrí obrovské poďakovanie.