Osvetová komisia

  1. Ing. Ján Doboš – predseda OK
  2. Bc. Anna Antalová – člen
  3. Bc. Andrea Babariková – člen
  4. Bc. Marek Randa – člen
  5. Ing. Miroslav Čunderlík – člen
  6. Ján Ďurica – člen
  7. Lenka Dobošová – člen
  8. Mgr. Juraj Lepiš, PhD. – člen