Predstavenstvo OPK BB

  1. Ing. Miroslav Ostrihoň, PhD. – predseda
  2. Ing. Peter Kaštier, PhD. – predseda legislatívnej komisie
  3. Ing. Marián Gašparec – predseda dozornej rady
  4. JUDr. Daniel Janšo – predseda disciplinárnej komisie
  5. Ing. Katarína Ivančáková – predsedkyňa ekonomickej komisie
  6. Ing. Ján Doboš – predseda osvetovej komisie
  7. Ing. Martin Kováčik – predseda komisie pre poľovníctvo a životného prostredia
  8. Mgr. Stanislav Chaban – predseda streleckej komisia
  9. Miroslav Ilčík – predseda kynologickej komisie