Predstavenstvo OkO SPZ BB

  1. Ing. Miroslav Ostrihoň, PhD. – predseda
  2. Ing. Peter Kaštier, PhD. – tajomník
  3. Ing. Marián Gašparec – predseda dozornej rady
  4. Ing. Katarína Ivančáková – predsedkyňa ekonomickej komisie
  5. Ing. Ján Doboš – predseda osvetovej komisie
  6. Ing. Martin Kováčik – predseda komisie pre poľovníctvo a životného prostredia
  7. Mgr. Stanislav Chaban – predseda streleckej komisia
  8. Miroslav Ilčík – predseda kynologickej komisie