Uskutočnené akcie

OM OS40 a M400 2022

Obvodná poľovnícka komora Banská Bystrica v spolupráci so Slovenským poľovníckym zväzom,...