Uskutočnené akcie

MO M 400 a OS 40 2023

Obvodná poľovnícka komora Banská Bystrica v spolupráci so Slovenským poľovníckym zväzom, okresnou...

OM OS40 a M400 2022

Obvodná poľovnícka komora Banská Bystrica v spolupráci so Slovenským poľovníckym zväzom,...