Dňa 25.06.2022 OPK B. Bystrica a OkO SPZ B. Bystrica v spolupráci s dcérou a vnukom pána Rakytu, usporiadali na strelnici v Priechode 8. ročník Memoriálu Milana Rakytu, na ktorom sa zúčastnilo 13 strelcov. Strelecký pretek prebiehal podľa Streleckého poriadku SPK.

Počas memoriálu absolvovali svoj prvý strelecký výcvik v streľbe z malorážky aj tohtoročný kandidáti na prvý poľovný lístok.

Najlepšie výsledky v tomto roku v streľbe z brokovnice na asfaltové terče dosiahli:

1. František Kubačka st.    67/80          II. VT

2. Pavol Orečný                 66/80          II. VT                     

3. Peter Janšo                     65/80 r.       II. VT

4. Peter Bednár                  65/80 r.       II. VT

5. Marek Sýkora                64/80          II. VT