Čistý revír = čistá príroda

PZ Bukovina Poniky 2024

Členovia PZ Bukovina Poniky spolu so žiakmi ZŠ Poniky sa zapojili do výzvy čistý revír = čistá...

PZ Badín 2024

Akcia čistý revír = čistá príroda bola v našom poľovnom združení Badín v poradí tretím...

PZ Čerín

V sobotu 20.5.2023 zorganizovalo Poľovnícke združenie Čerín v spolupráci s obecným zastupiteľstvom...

PZ Žiare Selce 2023

Dňa 15.04.2023 zorganizovalo PZ Žiare Selce v spolupráci s OU Selce, Urbariátom Selce a Lesy SR...

PZ Torysa Medzibrod 2023

Dňa 30. 4. 2023 sa členovia PZ TORYSA MEDZIBROD opätovne zapojili do akcie Čistý revír = Čistá...

PZ Chochuľa Hrochoť 2023

Dňa 15.04.2023 zorganizovalo PZ Chochuľa Hrochoť akciu Čistý revír = Čistá príroda ktorej sa...

PZ Badín 2023

Dňa 15.4.2023 naše PZ Badín zorganizovalo akciu Čistý revír = Čistá príroda, ktorej sa zúčastnilo...

PZ Torysa Medzibrod 2022

Dňa 23.04.2022 sa PZ TORYSA MEDZIBROD zapojilo do projektu ČISTÝ REVÍR = ČISTÁ PRÍRODA a členovia...

PZ Chochuľa Hrochoť 2022

Dňa 23.04.2022 sa uskutočnilo stretnutie poľovníkov a občanov pred obecným úradom, následné...

PZ Badín 2022

Dňa 14.5.2022 uskutočnilo SPZ ZO PZ Badín akciu Čistý revír=čistá príroda. Zúčastnilo sa ho 39...