Dňa 12.05.2023 sa PZ Torysa Medzibrod druhý krát tento rok zapojila do akcie „Čistý revír = čistá príroda“ a to prostredníctvom najmenších členov KMPPP pod vedením Ing. Vladimíra Haviara. Deťúrence s pomocou dvoch dospelých vyzbierali 400 kg odpadu a akciu ukončili spoločnou opekačkou.