OBVODNÁ POĽOVNÍCKA KOMORA

Banská Bystrica

SLOVENSKÝ POĽOVNÍCKY ZVÄZ

Okresná organizácia Banská Bystrica

Vážené poľovníčky, vážení poľovníci, vážení priatelia prírody a poľovníctva,

 

vítame vás na našej webovej stránke, ktorá bude slúžiť pre potreby Okresnej organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu Banská Bystrica a Obvodnej poľovníckej komory Banská Bystrica so sídlom Tr. SNP 14, 974 01 Banská Bystrica.

Stránka bude prezentovať dianie v okrese, činnosť kancelárie, združení a poľovníkov.

Chceme sa zamerať na potreby poľovníkov, poľovníckych združení a spoločností, ale aj pre potreby nepoľovníckej verejnosti. Cieľom je zlepšiť a zvýšiť povedomie o poľovníctve a jeho činnosti.

Budeme veľmi radi, keď nám pomôžete svojimi postrehmi, nápadmi a pripomienkami vytvárať pozitívny obraz o poľovníctve.

 

S pozdravom

 

                                                                                                           Lovu zdar!