Kontakt

SÍDLO

OPK Banská Bystrica                            Ing. Miroslav Ostrihoň, PhD. – predseda
OkO SPZ Banská Bystrica                    Bc. Andrea Babariková – referentka
Trieda SNP 14
974 01 Banská Bystrica

SÍDLO

OPK Banská Bystrica
OkO SPZ Banská Bystrica
Trieda SNP 14
974 01 Banská Bystrica

Ing. Miroslav Ostrihoň, PhD. – predseda
Bc. Andrea Babariková – referentka

STRÁNKOVÉ DNI

Pondelok:  08:00-12:00 13:00-15:30
Utorok:       08:00-12:00 13:00-15:30
Streda:        08:00-12:00 13:00-15:30
Štvrtok:       08:00-12:00 13:00-15:30
Piatok:         Nestránkový deň

TELEFÓN