Dňa 15.04.2023 zorganizovalo PZ Žiare Selce v spolupráci s OU Selce, Urbariátom Selce a Lesy SR akciu Čistý revír = Čistá príroda, ktorej sa zúčastnilo približne 70 ľudí z radov poľovníkov a nepoľovníckej verejnosti. Napriek neistému počasiu sa podarilo z prírody vyzbierať 6 ton odpadu. Kopa pneumatík a tri plné kontajnery smetí. Akciu hodnotíme veľmi pozitívne. Po brigáde sme si spoločne dali poľovnícky guľáš a účastníci brigády sami proaktívne prisľúbili účasť aj na budúcoročnom šiestom ročníku akcie.