Dňa 15.4.2023 naše PZ Badín zorganizovalo akciu Čistý revír = Čistá príroda, ktorej sa zúčastnilo 40 dospelých a 10 deti ako členov PZ, tak aj priaznivcov čistého lesa z nepoľovníckej verejnosti. Upriamili sme sa na najviac atakované lokality nášho PZ a boli sme nemilo prekvapení ako tzv. milovníci prírody vedia do roka urobiť z vyčistených lokalít opätovné smetiska. Vyzbierali sme odhadom cca 2 tony odpadu, ktorý sme uložili na zberný dvor v Badíne. Úspešnú akciu sme ukončili podaním občerstvenia a posedením pri guľáši na poľovníckej chate nášho PZ Badín.