Dňa 23.04.2022 sa uskutočnilo stretnutie poľovníkov a občanov pred obecným úradom, následné rozdelenie jednotlivých lokalít a zbieranie odpadkov v okolí obce poľovného revíru. Umiestnenie odpadkov na obecnom úrade a následné ukončenie akcie poľovníckym guľášom a občerstvením. Zozbierali sme 1,5 tony odpadu.