Dňa 15.04.2023 zorganizovalo PZ Chochuľa Hrochoť akciu Čistý revír = Čistá príroda ktorej sa zúčastnili vo väčšej miere poľovníci a občania obce Hrochoť v počte 24 členov PZ a 9 občanov obce. Vyzbierali sme približne 8 ton rôzneho odpadu, ktorý nepatrí do revíru. Akciu sme ukončili poľovníckym gulášom. Týmto sme prispeli k vyčisteniu nášho revíru a okolia obce Hrochoť.