Dňa 23.04.2022 sa PZ TORYSA MEDZIBROD zapojilo do projektu ČISTÝ REVÍR = ČISTÁ PRÍRODA a členovia zbierali odpad vyhodený v prírode. V rámci projektu Ing. Vladimír Haviar zapojil aj deti z krúžku zo Základnej školy v Medzibrode (ročník 1 – 4). Vyzbieralo sa cca 300 kg.