Dňa 30. 4. 2023 sa členovia PZ TORYSA MEDZIBROD opätovne zapojili do akcie Čistý revír = Čistá príroda. Členovia sa rozdelili do katastrov obcí Hiadeľ, Lučatín a  Medzibrod a zbierali odpad a zbytky oplotenia lesného porastu. Po dohode so starostami uvedených obcí bol vyzbieraný odpad odvezený do zberných dvorov. Vyzbierané cca 450 kg odpadu.