Akcia čistý revír = čistá príroda bola v našom poľovnom združení Badín v poradí tretím ročníkom so zameraním sa na zber odpadu v našom poľovnom revíri. Akcie sa rok čo rok zúčastňuje väčšie a väčšie množstvo ľudí a tešíme sa popularite a pozitívnym ohlasom u širokej verejnosti. Dôkazom toho je aj viac ako 50 ľudí prítomných pri zbere konanom 13.4.2024 v katastri obce Badín. Akcia prebieha v dopoludňajších hodinách s orientáciou na lokality, kde vieme že ja vyššia fluktuácia ľudí, turistov prípadne iných návštevníkov prírody. Napriek úspešným predošlým ročníkom musím so zármutkom konštatovať, že prítomnosť odpadu v prírode je stále vo vysokom objeme a akcia bude mať potenciál aj v budúcnosti. Svedčí o tom aj objem odpadu, ktorý bol v predpokladanej hmotnosti cca 1800kg.

Verím, že aj touto cestou zlepšujeme povedomie o poľovníkoch a reprezentujeme nás nie len v okolí našej obce, ale aj v širokých kruhoch nepoľovníckej verejnosti zasiahnutých silou internetu a pozitívnej ústnej referencie. Poľovníctvo má zmysel!

Lesu a Lovu Zdar!

RNDr. Juraj Moravčík – PZ BADÍN