Členovia PZ Čerín, okres Banská Bystrica sa dlhodobo venujú úprave a čistení studničiek a napájadiel pre zvieratá.