Dňa 28.05.2023 OPK B. Bystrica a OkO SPZ B. Bystrica usporiadali na strelnici v Priechode 20. ročník Memoriálu Milana Terema, na ktorom sa zúčastnilo 21 strelcov. Strelecký pretek prebiehal podľa Streleckého poriadku SPK.

Odmenení boli:

  • prvý piati strelci z celkového počtu
  • prvý traja strelci z okresu Banská Bystrica
  • žrebovalo sa aj o hlavnú cenu – fotopasca Wachman Rio od firmy ROY.SK s.r.o.

Najlepšie výsledky v tomto roku v streľbe z malokalibrovky na redukované poľovnícke terče dosiahli:

Víťazi z celkového počtu:

1. Róbert Láska – 798 b. MS

2. Štefan Bugyi – 797 b. MS

3. Jozef Kopál – 795 b. MS

4. Rastislav Štrama – 794 b. MS

5. Jaroslav Pauko – 794 b. MS

Víťazi z okresu Banská Bystrica:

1.Tomáš ŠAJGAL – 781 b. I. VT

2. Radoslav GAVALDA – 762 b. II. VT

3. Ľuboš PALACKA – 747 b. II. VT

HLAVNÁ CENA: Štefan BUGYI