Dňa 26.06.2022 OPK B. Bystrica a OkO SPZ B. Bystrica v spolupráci so synom pána Terema, usporiadali na strelnici v Priechode 19. ročník Memoriálu Milana Terema, na ktorom sa zúčastnilo 21 strelcov. Strelecký pretek prebiehal podľa Streleckého poriadku SPK.

Počas memoriálu absolvovali svoj prvý strelecký výcvik v streľbe z brokových zbraní aj tohtoročný kandidáti na prvý poľovný lístok.

Najlepšie výsledky v tomto roku v streľbe z malokalibrovky na redukované poľovnícke terče dosiahli:

1. Róbert Láska            795/800           MS

2. Štefan Bugyi             793/800           MS              

3. Peter Babic               792/800           MS

4. Peter Janšo                790/800           I. VT

5. Dušan Kováčik         790/800           II. VT