máj 31, 2023

Dňa 26.05.2024 OPK B. Bystrica a OkO SPZ B. Bystrica usporiadali na strelnici v Priechode 21. ročník Memoriálu Milana Terema, na ktorom sa zúčastnilo rekordných 45 strelcov. Strelecký pretek prebiehal podľa Streleckého poriadku SPK.

Odmenení boli:

  • prvý piati strelci z celkového počtu
  • prvý traja strelci z okresu Banská Bystrica
  • prvý strelec v kategórii nad 62 rokov
  • prvá žena z celkového počtu
  • žrebovalo sa aj o hlavnú cenu od firmy ROY.SK s.r.o.

Najlepšie výsledky v tomto roku v streľbe z malokalibrovky na redukované poľovnícke terče po niekoľkých rozstreloch dosiahli:

Víťazi z celkového počtu:

1. Jaroslav PAUKO – 794 b. MS

2. Róbert LÁSKA – 792 b. MS

3. Miloslav JÁNOŠ – 792 b. MS

4. Štefan BUGYI – 792 b. MS

5. Rastislav ŠTRAMA – 794 b. MS

Víťazi z okresu Banská Bystrica:

1.Matúš JANCEK – 771 b. I. VT

2. Tomáš ŠAJGAL – 763 b. II. VT

3. Radoslav GAVALDA – 745 b. II. VT

Prvý strelec v kategórii nad 62 rokov:

1. Štefan BUGYI – 792 b. MS

Prvá žena z celkového počtu:

1. Denisa RAJČANOVÁ – 686 b.