Obvodná poľovnícka komora Banská Bystrica v spolupráci s Osvetovou komisiou pri OPK B. Bystrica vyhlasuje I. ročník výtvarnej súťaže pre deti.

Téma: “ Čo je skryté v našom lese?“

Poslanie súťaže: posilnenie vzťahu detí k prírode a životnému prostrediu

Termín uzávierky: 31.12.2023

Vyhodnotenie: 31.01.2024

Viac informácií nájdete na plagáte v prílohe.