SÚŤAŽ – I. ročník výtvarnej súťaže pre deti 2023

SÚŤAŽ – I. ročník výtvarnej súťaže pre deti 2023

Obvodná poľovnícka komora Banská Bystrica v spolupráci s Osvetovou komisiou pri OPK B. Bystrica vyhlasuje I. ročník výtvarnej súťaže pre deti. Téma: “ Čo je skryté v našom lese?“ Poslanie súťaže: posilnenie vzťahu detí k prírode a životnému prostrediu...